StrongArm technologie als extra optie in Watchguard's Total Security Suite

Op 16/01/2018 kondigde WatchGuard aan dat het Percipient Networks overgenomen heeft. Percipient Networks is gekend van de DNS blackholing oplossing StrongArm. WatchGuard is van plan om deze oplossing te integreren in haar security platform om zo nog beter weerwoord te bieden tegen phishing en malware aanvallen.

Aangezien dit soort aanvallen geen onderscheid maken tussen groottes van ondernemingen of sectoren waar deze actief zijn, is het voor elk bedrijf noodzakelijk om zich te kunnen wapenen tegen deze dreiging. De StrongArm oplossing toetst elke uitgaande DNS aanvraag tegen een lijst van verdachte domeinen. Schadelijke connecties worden niet enkel geblokkeerd maar gerouteerd naar een zogenaamde "Blackhole", waar verdere informatie over de verdachte handelingen wordt geanalyseerd.

Deze oplossing is een effectieve aanvulling op firewall en antivirus maatregelen binnen een netwerk en biedt een extra bescherming tegen dreigingen die een interactie van de gebruiker vragen. Dit nieuw product zal geïntegreerd worden in WatchGuard's Total Security Suite in een van de volgende updates. De optie zal voor bestaande gebruikers beschikbaar zijn zonder meerkost.