TFE Secure Wireless Services

Secure wireless services: voer voor specialisten

Een goed functionerend draadloos netwerk is meer dan een verzameling access points die een dekking voorzien voor een bepaalde oppervlakte. Er zijn veel (variabele) factoren die de kwaliteit van uw draadloze verbinding mee bepalen. We bieden, voorafgaand aan de installatie, een zogenaamde site survey met implementatierapport aan, waaruit u zal kunnen afleiden hoeveel en welke antennes er noodzakelijk zijn om een optimale werking te garanderen. Na afloop van de installatie doen we dezelfde test, ditmaal bij wijze van controle op de voorziene waardes. 

Wij kunnen eenzelfde rapport afleveren voor bestaande netwerken zodat de configuratie hiervan geoptimaliseerd kan worden voor de beste werking binnen uw organisatie. Aan de hand van deze metingen kunnen we ook storingsbronnen lokaliseren en identificeren die er mogelijk voor zorgen dat uw Wi-Fi signalen verstoord worden. Indien u wil controleren of de sterkte van RF-straling op de werkvloer binnen de normen blijft, kunnen wij u ook hiervoor de nodige rapporten bezorgen.

Indien het moeilijk is om een bekabelde verbinding op te zetten tussen gebouwen of locaties, kan een draadloze straalverbinding een oplossing zijn. Wij bekijken samen met u wat de noden zijn en kunnen u adviseren ivm beschikbare alternatieven.

Contacteer ons voor meer info